Tilskud

Sygeforsikringen danmark

Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til akupunktur (dækkes i Danmark).

Nåleakupunktur efter en lægeligt stillet diagnose, når behandlingen er udført af en behandler, der er Registreret Alternativ Behandler (RAB) eller Sundhedsautoriseret og anerkendt behandler af en brancheforening, som er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at registrere alternative behandlere. Behandleren skal have bestået eksamen som akupunktør.

Der ydes tilskud, som det fremgår nedenfor. Der kan kun gives tilskud til én 1. konsultation i behandlingsforløbet for samme sygdomsaktivitet. Det er en betingelse for ydelse af tilskud til nåleakupunktur, at oplysning herom indberettes elektronisk fra akupunktøren til “danmark” efter fastlagt specifikation.

Akupunktur (2017) Grp 1 Grp 2 Grp 5
1. konsultation 30% af egen udgiften, dog maks. 110 110 110
Normalbehandling 30% af egen udgiften, dog maks. 70 70 70
1. konsultation rygeafvænning (kræver ikke forudgående lægeligt stillet diagnose) 30% af egen udgiften, dog maks. 110 110 110
Normalbehandling rygeafvænning (kræver ikke forudgående lægeligt stillet diagnose) 30% af egen udgiften, dog maks. 70 70 70
Maksimum inden for 12 måneder
Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til nåleakupunktur 670 670 670

Tilskud til Akupunktur

Flere forsikringsselskaber dækker, i deres sundhedsforsikringer, akupunkturbehandlinger udført af en Registreret Akupunktør (RAB).
Lars Nielsen er Registreret Akupunktør (RAB).

  • Topdanmark
  • PFA
  • International Health Insurance Danmark (IHI)
  • Danica
  • Codan
  • Trekroner
  • FSP Pension

Andre selskaber kan også dække behandlingerne helt eller delvist. Det er altid afhængig af hvilken forsikring, som er tegnet, og i mange tilfælde forsikringsselskabets vurdering om de dækker.

Det er altid nødvendigt at kontakte dit forsikringsselskab, inden du begynder en behandling, såfremt du ønsker at få dækket behandlingerne.

Du kan forvente at forsikringsselskaberne, ønsker at få en henvisning/skrivelse fra egen læge!

Comments are closed.